KVB昆仑国际市场假期时间表2016年9月

尊敬KVB昆仑国际的客户:

九月份假日交易安排:

KVB昆仑国际市场假期时间表2016年9月

KVB昆仑国际市场假期时间表2016年9月

*请留意以上显示时间为平台交易时间

有关 KVB昆合国际交易产品九月到期日的转換如下:

中华300指数, AUSSIE200            13/09/2016 

NQ100,DX30                              14/09/2016

原油                                            16/09/2016 

鑫富 A50指数                              26/09/2016

HSI43                                         27/09/2016

 

此致

KVB昆合国际

相关文章